anons

28.06.2009

Msza św. i Koncert Inauguracyjny
W najbliższą niedzielę uroczyście Rozpoczynamy 31. edycję Olsztyńskich Koncertow Organowych im. Feliksa Nowowiejskiego monograficznym koncertem pod patronatem SPAM „Jerzy Fryderyk Haendel i jego angielscy poprzednicy” (w 250. rocznicę śmierci kompozytora).
Wykonawcy – zespół muzyki dawnej The Sydney Consort z Australii w składzie: Monika Kornel – klawesyn, Wojciech Kornel – skrzypce barokowe i viola d’amore oraz Hans-Dieter Michatz – flety, a także dwoje naszych wybitnych absolwentów olsztyńskiej PSM, którzy przyjadą do nas z Londynu, Katarzyna Jagiełło (sopran) i Paweł Siwczak (klawesyn, organy), gwarantują wspaniałą oprawę, mogącą zadowolić zarówno muzycznych laików, jak i koneserów.
W programie, oprócz utworów Haendla, usłyszymy m.in. dzieła Blowa, Bulla, Farnaby’ego, Purcella i Pepuscha, a artyści wystąpią też podczas Inauguracyjnej Mszy św. o godz. 19 (koncert rozpocznie się o 20).
To wszystko czeka nas w olsztyńskiej katedrze w niedzielę 28 czerwca. Muzyka organowa w różnych konfiguracjach będzie nam towarzyszyć przez cale lato aż do 6 września. Kierownictwo artystyczne nad festiwalem sprawuje Jarosław Ciecierski.

Kalendarium 2009 ⇒

 

 

anons

5.07.2009

Koncert kameralny
Występy Olsztyńskiego Chóru Kameralnego „Collegium Musicum” od wielu lat są ozdobą licznych uroczystości i festiwali, nie tylko w naszym mieście. Tym razem znakomity zespół, pod dyrekcją Janusza Wilińskiego, w przededniu swego wyjazdu koncertowego do Grecji, wykona dla nas kilka ciekawych utworów chóralnych, w większości napisanych współcześnie, ale często stylizowanych z wyczuciem epok i stylów. Usłyszymy dzieła Amerykanów – Edwina Fissingera, Mortena Lauridsena oraz Litwina – Vytautasa Miskinisa, oparte na tekstach biblijnych, a z dawnej muzyki – „Jerusalem, gaude” Jacobusa Gallusa, renesansowego twórcę cysterskiego pochodzenia słoweńskiego.
Część organową koncertu wypełnią kunsztowne preludia chorałowe Buxtehudego i Bacha i romantyczna, efektowna Fantazja f-moll nieco zapomnianego XIX-w. kompozytora niemieckiego, Moritza Brosiga, związanego głównie z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Wykonawcą będzie utalentowany absolwent białostockiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Witolda Lutosławskiego, Adam Krysztofik, a koncert podczas festiwalu jest specjalną nagrodą w IV Międzyszkolnym Konkursie Organowym, jaki odbył się w Olsztynie w marcu br.

Kalendarium 2009 ⇒

 

anons

12.07.2009

Recital organowy: Magdalena Czajka
Magdalena Czajka, organistka związana z uczelniami muzycznymi Warszawy i Wrocławia, jest jednym z najdłużej oczekiwanych gości naszego festiwalu: występowała tu jeszcze jako studentka,
a obecnie ma już tytuł profesora.
W jej wykonaniu usłyszymy utwory XVIII i XIX w., należące do trzech epok: barokowej, klasycznej i romantycznej (Bach, Corrette, Knecht, Boëly, Rinck i Mendelssohn), a niektóre z nich to naprawdę rzadko grywane „rarytasy”…
Szczególnie interesująco zapowiada się dawna muzyka francuska (np. Magnificat M. Corrette’a) z uwagi na to, że głosy nowych organów Bazyliki pozwalają wreszcie wykonywać takie dzieła,
wcześniej niemal nam niedostępne.

Kalendarium 2009 ⇒

 

anons

19.07.2009

Koncert kameralny
W „Olsztyńskich Koncertach Organowych” usłyszymy tym razem trąbkę i organy. Solistami będą: Izabela Szlachetko-Croese i jej mąż, organista, Michele Croese, oboje mieszkający i działający
artystycznie we Włoszech. W ich wykonaniu usłyszymy wyłącznie muzykę z tego kraju, od I poł. XVI do II poł. XIX w. – utwory organowe i kameralne m.in. Frescobaldiego, Torelliego i Belliniego.
Taki „sprofilowany” koncert (a przy tym bynajmniej nie jednorodny!) da nam pełniejszy obraz muzyki dawnej ze słonecznej Italii i z pewnością wniesie sporo energii płynącej z
tych dwóch pięknych (i lubiących się!) instrumentów…

Kalendarium 2009 ⇒

 

anons

25.07.2009

Koncert Jakubowy
Tradycją „Olsztyńskich Koncertów Organowych” (od 2002 roku) jest m.in. kameralny koncert w dzień św. Jakuba, patrona Katedry i Miasta, ukształtowany na „wspólne muzykowanie olsztynian i ich gości”. Tym razem usłyszymy znany nam z występów podczas OKO warszawski Kwartet Prima Vista, a Olsztyn reprezentować będzie organista i dyrektor artystyczny festiwalu, Jarosław
Ciecierski.
Artyści umówili się, że w programie zaprezentują wyłącznie „rocznicowych” kompozytorów 2009 r.: Jerzego Fryderyka Haendla, Józefa Haydna i Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego.
Usłyszymy m.in. popularny XIII koncert organowy F-dur Haendla „Kukułka i słowik”, słynne i efektowne tematy: “Trumpet Tune” i „Przyjazd królowej Saby” (w transkrypcji na organy solo) oraz
genialne kwartety smyczkowe Haydna i Mendelssohna. Wyjątkowa muzyka na wyjątkowy dzień – imieniny św. Jakuba!
TELEGRAM – W miejsce Adagia Haydna wykonane zostaną przez organistę Jarosława Ciecierskiego dwie miniatury: „Trumpet Tune” Henry Purcella oraz słynne intermezzo J.F. Haendla z oratorium „Salomon” – „Przyjazd Królowej Saby”. W kwartecie zaś D. Kisielińskiego zastąpi altowiolista Igor Kabalewski.

Kalendarium 2009 ⇒

 

anons

26.07.2009

Recital organowy: Witold Zalewski
Znany organista krakowski Witold Zalewski będzie wykonawcą niedzielnego recitalu w ramach XXXI „Olsztyńskich Koncertów Organowych”. Jego występ powinien znakomicie dopełnic sobotni
Koncert Jakubowy, gdyż artysta w dużym stopniu wypełni swój program utworami polskich twórców, m.in. Nowowiejskiego (fragmenty poematu “In Paradisum”), Surzyńskiego i Łuciuka, a II
Sonatą Organową c-moll nawiąże do 200-lecia urodzin F.Mendelssohna-Bartholdy’ego. Temat Nowowiejskiego będzie też obecny w “Rocie”, kapitalnej passacaglii Bronisława K. Przybylskiego. Miłośnicy muzyki organowej na pewno będą mogli w tym solowym koncercie wyłowić wiele brzmień naszego nowego instrumentu!

Kalendarium 2009 ⇒

 

anons

2.08.2009

Recital organowy: Ulrich Rasche (Niemcy) 
Bernd-Ulrich Rasche gości już w Polsce, a nawet na tych terenach, po raz kolejny, ale na naszym festiwalu pojawi się pierwszy raz.
Organista, pianista i kompozytor z Düsseldorfu zaprezentuje się bardzo wszechstronnie: od własnej transkrypcji koncertu organowego C-dur Josepha Haydna (grając go w zredukowanej wersji „za siebie” i „za orkiestrę”), poprzez suitę G-dur Haendla, „Monolog” Rheinbergera aż po własny utwór na temat jego dawnego przyjaciela, Jurka Kromolickiego – podkreślmy, że będzie to jego polskie prawykonanie.
Interesujące jest, zwłaszcza przy recitalach organowych, jak artyści sobie radzą z doborem registrów, z głębią akustyki, z podejściem do interpretacji, także do muzyki w ogóle. Nasze nowe
organy Sauera, które inspirują artystów, pozwalają im znacznie lepiej muzykować, a słuchaczom oceniać walory artystyczne dzieł, które pod palcami i nogami różnych mistrzów brzmią jednak
zawsze trochę inaczej…

Kalendarium 2009 ⇒

 

anons

9.08.2009

Recital organowy: Pavel Kohout
Podczas XXXI „Olsztyńskich Koncertów Organowych” im. F. Nowowiejskiego w najbliższą niedzielę wystapi czeski artysta, Pavel Kohout. Ten młody muzyk, wychowanek wielu znakomitych
pegagogów (wśród nich m.in. Jaroslav Tuma, Ludger Lohmann, Jacques van Oortmerssen) jest już laureatem kilku znaczących konkursów organowych, na czele z prestiżowym w Tokio (złoty
medal i nagroda im. J.S. Bacha), co otworzyło mu wiele estrad na całym świecie. W jego wykonaniu zabrzmią (na obu organach naszej katedry) utwory F. Nowowiejskiego, C. Francka, J.S. Bacha,
P. Ebena i M. Durufle’go, a także własna transkrypcja organowa popularnej „Arabeski” C. Debussy’ego.
Warto nadmienić, ze P. Kohout zajął przed kilkoma laty w Poznaniu na Międzynarodowym Konkursie im. Feliksa Nowowiejskiego II miejsce.

Kalendarium 2009 ⇒

 

anons

15.08.2009

Koncert Kameralny
Zapraszamy na nadzwyczajny koncert kameralny z udziałem znanego katowickego zespołu muzyki dawnej „Parnassos”. Urszula Jasiecka-Bury zagra część tego koncertu solo, jako organistka. W programie m.in. dzieła Corellego, Frescobaldiego, Buxtehudego i Weckmanna. Wspaniałym odkryciem będzie dla nas zapewne wysłuchanie dwóch XVII-wiecznych “Sonat misteryjnych”
Heinricha Ignaza von Bibera, wyjętych z genialnego cyklu sonat, opartych na tajemnicach Różańca. Jest to jedno z najciekawszych i najbardziej odkrywczych dzieł w całej literaturze skrzypcowej, a
wysłuchanie jego fragmentów w tym uroczystym dniu gwarantuje nam jeszcze więcej przeżyć.

Kalendarium 2009 ⇒

 

anons

16.08.2009

Program słowno-muzyczny
„Słynne miejsca utrwalone w muzyce organowej” – tak zatytułował swój recital w ramach XXXI Olsztyńskich Koncertów Organowych znany olsztyński organista, pedagog i animator muzyki, a także dyrektor artystyczny festiwalu, Jarosław Ciecierski. Program ten, wzbogacony specjalną prelekcją historyka sztuki Marka Marcinkowskiego i prezentacją slajdów, przeniesie nas w świat tradycji europejskiej pojmowanej jako „jedność kultury”: muzyka, zainspirowana innymi sztukami, splata się z architekturą, malarstwem, rzeźbą, nawet i poetyckim słowem, oddziałując na nasze skojarzenia mocniej, niż tylko poprzez same dźwięki…
Usłyszymy kompozycje Liszta, Nowowiejskiego, Alaina i Vierne’a oraz utwór wykonawcy  programu pt. “Katedra Fromborska” – fragment oprawy muzycznej, przygotwywanej na okazję 700-lecia Fromborka (spektakl-misterium „Gwiezdny Dom Kopernika” do słów Stefana Połoma). Zabraknie tym razem prawykonania Symfonii organowej B. Konowalskiego, poświęconej katedrze
królewskiej na Wawelu, ale nastąpi ono jesienią, prawdopodobnie z udziałem samego kompozytora.

Kalendarium 2009 ⇒

 

anons

23.08.2009

Recital organowy: Michał Markuszewski
W zastępstwie łódzkiego duetu organowego „A piacere” usłyszymy recital młodego organisty z Warszawy, Michała Markuszewskiego. Znamy go i podziwiamy nie tylko jako muzyka, ale też propagatora sztuki organowej i animatora na rzecz odnowy polskich instrumentów, w szczególności XIX-w. organów w kościele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie, które wróciły niedawno do życia.
Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie prof. J. Grubicha, a także uczestnik renomowanych kursów mistrzowskich, wykona u nas: J.S. Bacha – słynne Preludium i Fugę Es-dur,
chorałowe opracowania Böhma, Homiliusa i Gade’a, Introdukcję i passacaglię d-moll Regera, a także będzie improwizował na temat pieśni, w różnych stylach.

Kalendarium 2009 ⇒

 

anons

30.08.2009

Recital organowy – Joachim Grubich
W ostatnią niedzielę sierpnia zapraszamy do Bazyliki św. Jakuba na (jeszcze nie ostatni) koncert organowy. Będzie to recital prof. Joachima Grubicha i jest to długo przez nas oczekiwane wydarzenie artystyczne, bowiem ten, doskonale nam znany choćby z wydawnictw płytowych artysta i zarazem wychowawca pokoleń znakomitych organistów jeszcze się w naszym festiwalu nie
prezentował. Swój program ułożył z kompozycji, które ukażą go jako wirtuoza, muzyka i „malarza głosami organowymi”: J.S. Bach, F. Liszt (Fantazja i Fuga nt. B-A-C-H), M. Sawa i H. Mulet (słynna toccata „Tu es petrus”) to program, który zadowoli i znawców literatury organowej, i tych, którzy chcą ten instrument poznać.

Kalendarium 2009 ⇒

 

anons

6.09.2009

Koncert Finałowy
Letnie koncerty organowe dobiegają końca. To drugi sezon z nowymi organami S. Sauera, które znakomicie promują nasz festiwal i środowisko artystyczne. Na zakończenie 31. edycji OKO
wystąpi Thomas Strauss z Offenburga (organy) oraz Olsztyńskie Trio Dęte (A. Jundziłł – flet, A. Bukowski – klarnet, R. Kuźniak – fagot), a koncert ten wpisuje się w młodą tradycję projektów
muzycznych realizowanych we współpracy z miastami partnerskimi Olsztyna. Jest też szczególna ku temu okazja: 10-lecie partnerstwa Offenburga i Olsztyna.
Na program złożyły się utwory J.S. Bacha, L.N. Clérambaulta, W.A. Mozarta, Ch.M. Widora (organy) oraz XVIII-wieczne, klasyczne tria F. Devienne’a i J.H. Roman’a.

Kalendarium 2009 ⇒