Johannes Fünfgeld urodził się w roku 1997 w rodzinie muzycznej. Na wiolonczeli gra od 5 roku życia, a uczy się gry na niej pod kierunkiem profesora Andreja Melika. Jest laureatem I nagrody na Konkursie Młodych Muzyków, a w 2013 r. został koncertmistrzem wiolonczel w orkiestrze młodzieżowej swego landu Badenii-Wirtembergii. Od 4 roku życia śpiewał też w rozmaitych chórach, także gra na trąbce i rozwija się nawet w sztuce prowadzenia chórów. Aktualnie jest uczniem Schillergymnasium, a ściślej – jego muzycznej części. Johannes traktuje swą profesję poważnie, przyszłościowo i posiada, jak usłyszymy, nie tylko spory repertuar, ale także zacięcie do pogłębiania swej wiedzy i umiejętności, a koncert nasz z pewnością da mu dodatkową motywację, by wierzyć w siebie i szukać dla siebie najlepszej drogi.