Kwartet smyczkowy Nuovo powstał w 2012 roku. Zespół tworzą Monika Dondalska – I skrzypce (koncertmistrz Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej), gościnnie Viktoriya Krasyun – II skrzypce, Joanna Korczin – altówka oraz Barbara Pirogowicz – wiolonczela, na co dzień związane z Warmińsko-Mazurską Filharmonią w Olsztynie. Swoje doświadczenie muzyczne zdobywały na licznych kursach mistrzowskich, kameralnych oraz orkiestrowych.
Instrumentalistki kwartetu smyczkowego biorą udział w licznych projektach muzycznych w kraju i za granicą. Kwartet smyczkowy Nuovo wykonuje z powodzeniem zarówno muzykę klasyczną od Bacha, po Panufnika, jak i muzykę rozrywkową od filmowej po standardy jazzowe.