Maria Lebedeva urodziła się w Leningradzie w roku 1986 i tam też ukończyła Liceum Sztuk w klasie fortepianu, tam również w latach 1999-2003 rozpoczęła naukę gry na organach. Następnie ukończyła Miejskie Konserwatorium im. Nikołaja Rimskiego-Korsakowa w Sankt. Petersburgu w klasie organów prof. N.A. Oksentiana, klawesynu (u prof. I.V. Romanova) i fortepianu (u doc. A.V. Ivanovicha). W roku 2012 otrzymała stopień mistrzowski w klasie prof. Daniela Zaretsky’ego, klawesynu (Irena Shneerova), a także carillonu (Yo Haasen).
W roku 2015 ukończyła mistrzowski program Claviorganum w Hochschule fur Musik und Theater w Hamburgu – prof. Wolfgang Zerer (organy) i Menno van Delft (klawesyn), jeden semestr odbywając studia w holenderskim Groningen. Studiowała także pod kierunkiem takich profesorów, jak Erwin Wiersinga, Theo Jellema (organy), czy Johann Hoffmann (klawesyn).
W tym samym czasie ukończyła edukację w petersburskim Konserwatorium, a od roku 2013 sama naucza w Miejskim Uniwersytecie w Sankt Petersburgu.
Jest laureatką konkursów w Rosji (8. Międzynarodowy Konkurs im. Tariverdiewa – Kaliningrad, 2013 – dyplom i nagroda specjalna; I Rosyjski Konkurs Narodowy – Kaliningrad, 2012 – dyplom) i za granicą – Konkurs Muzyki Religijnej i Organowej w Rumi – 2011, II nagroda).
W roku 2015 Maria otrzymała dyplom i specjalną nagrodę za najlepsze wykonanie utworu Feliksa Nowowiejskiego na V Konkursie Organowym jego imienia w Poznaniu (dzisiejszy koncert jest pośrednio także uhonorowaniem tego sukcesu), a także III nagrodę i 4 nagrody specjalne na IX Konkursie im. Tariverdiewa w Hamburgu i Kaliningradzie.
Maria Lebedeva brała udział w licznych kursach mistrzowskich (Finlandia, Holandia, Szwajcaria, Niemcy itd.) i w klasach mistrzowskich w swoim kraju, u znanych profesorów zagranicznych.
Koncertowała jako solistka, akompaniatorka, a także z zespołami na festiwalach muzycznych w Rosji (St. Petersburg, Cyborg, Yaroslawl, Hanty-Mansiisk) i za granicą (Finlandia, Niemcy, Białoruś, Estonia).