Traugott Fünfgeld urodził się w 1971 roku, studiował muzykę kościelną, poziomy B i A, jak również doskonalił kunszt gry na organach i improwizacji organowej w Heidelbergu i Freiburgu. Po studiach rozpoczął pracę w grupie ewangelickich kantorów w Lahr w pobliskim rejonie Schwarzwaldu, a od roku 2003 p. Fuenfgeld jest kantorem w obwodzie offenburskim. W ramach swojej pracy naucza muzyki kościelnej, prowadzi nie tylko Kantorat offenburski, ale także chóry dziecięcy i młodzieżowy, chór gospel, zespół puzonowy oraz służy muzycznie w swoim kościele. Występuje także z koncertami w kraju i za granicą oraz, jak usłyszymy, nieobce mu są także rejony kompozycji, wynikłej w dużej mierze ze sztuki improwizacji.